Prenatální sondy


Prenatální sondy
katalogové číslo popis výrobku info bezp. list
CT-PAC212-10-GO CCP13/CCP21 FISH Probe Kit
CT-PAC213-10-GA CCP14/CCP22 FISH Probe Kit
CT-PAC214-10-AGO CCP18/CCPX/CCPY FISH Probe Kit
CT-PAC250-10-GGAOO CCP13,16,18,21,22 FISH Probe Kit
CT-PAC343-10-OG CCP13,18 FISH Probe Kit
CT-PAC344-10-OGA CCPX, Y, 21 FISH Probe Kit
CT-PAC345-10-OGA CCP13, 18, 21 FISH Probe Kit
CT-PAC404-10-GAOGO CCP13, 18, 21, X, Y FISH Probe Kit
CT-PAC405-10-OGA CCP15, 16, 22 FISH Probe Kit
CT-PAC406-10-GO CCPX, Y FISH Probe Kit
KBI-20018-B SE 18 (D18Z1) modrá
KBI-20030 SE X (DXZ1) / SE Y (DYZ3)
KBI-20031 SE 7 (D7Z1) / SE 8 (D8Z1)
KBI-20032 SE X (DXZ1) / Y (DYZ3) / 18 (D18Z1)
KBI-40001 RB1 (13q14)
KBI-40002 RCAN1 (21q22)
KBI-40003 RB1 (13q14)/RCAN1 (21q22)
KBI-40005 RB1 / RCAN1, SE X / SE Y / SE 18 10T
KBI-40006 RB1 / RCAN1, SE X / SE Y / SE 18 30T
KBI-40007 RB1 / RCAN1, SE X / SE Y / SE 18 50T
KBI-40008 PloidyScreen (21, X, Y) ready to use - 20T


© 2012 MARFreklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek