DNA sondy pro Preimplantační gentickou diagnostiku


DNA sondy pro Preimplantační gentickou diagnostiku
katalogové číslo popis výrobku info bezp. list
KBI-40050 PreimpScreen PolB (13 /16/18/21/22)
KBI-40051 PreimpScreen Blas (13 /18 /21 /X /Y)


© 2012 MARFreklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek